Podmínky přijetí

Nové členy přijímáme na základě

  1. doporučení stávajícího člena/členů
  2. potřeb skupiny
  3. aspoň jedné účasti na společném setkání
  4. motivačního dopisu (pár řádek) poslaného všem členům, který se stane trvalou součástí profilu člena v systému
  5. osobní schůzky s jedním z organizátorů (tento se následně stává kontaktní osobou nového člena)

Z prvních tří podmínek chceme, aby platily aspoň dvě, čtvrtá a pátá podmínka jsou nutné.

U každého člena evidujeme, kdo ho do našeho kruhu přihlásil (resp. při jaké příležitosti se přihlásil sám – konference, webové stránky atd.) a každý má přiřazenu kontaktní osobu, tj. člověka, na kterého se může vždy obrátit a který ho také provede přijímacím procesem.

Nového člena nepřijmeme, pokud máme pochybnosti o jeho důvěryhodnosti (to zjistíme např. z případných reakcí stávajících členů na motivační dopis z bodu 4.), nebo pokud není v souladu s naší vizí.

Dlouhodobě neaktivní členové, o kterých víme, že nechtějí systém využívat, jsou poté, co vyrovnají své závazky, vyřazeni.