Srovnání Kč vs LETS

Systém a důvěra v něj

Systém národní měnyLETS jako systém doplňkové měny
Věříme, že dnes vydělané koruny budou např. v supermarketu akceptovány i za měsíc.Věříme, že kredit připsaný na můj virtuální účet za mnou poskytnutou službu, budu moci kdykoliv vyměnit za službu od někoho jiného.
Povinnost akceptovat českou korunu je dána zákonem.Nikdo nikoho k transakci nemůže donutit.
Věříme ve stabilitu anonymního systému postaveném na dluhu a nekonečném růstu produkce a populace.Věříme, že členové systém nevytunelují, tj. před případným odchodem ze systému vyrovnají svůj účet.

Důležité je si uvědomit, že v obou případech věříme v budoucí splnění závazků (členů) systému. Je jen na nás, věříme-li okruhu známých lidí používajích doplňkovou měnu resp. jejich vůli závazky vyrovnat, nebo věříme v to, že v případě hyperinflace národní měny nám budou bankovky k něčemu jinému než k lepení draků.

Vznik a hodnota měny

Systém národní měnyLETS jako systém doplňkové měny
Národní měna vzniká jako dluh zatížený úrokem. Každá koruna v naší peněžence reprezentuje něčí úročený dluh vůči bance.Doplňková měna vzniká při každé transakci (vzájemným zápočtem). Nikdo nic neemituje a neexistuje úrok.
Nutnost Centrální banky řídit oběh měny a čelit inflaci a jiným negativním jevům.Každý si vytváří přesně tolik doplňkové měny, kolik potřebuje. Inflace zde není problém.(Pozn. 1)
Hodnota koruny je garantována státem. Věříme, že exponenciální růst(Pozn. 2) zadlužení jednotlivců i státu bude mít jen nepatrný vliv na hodnotu národní měny (v podobě dnešní relativně nízké inflace).Hodnota kreditu je odvozena od vůle členů systému jej od nás přijmout. Je tedy založena na vzájemné důvěře a dohodě členů.

Pozn. 1: V systému doplňkové měny není třeba vytvářet více měny, než přesně kolik je potřeba k transakci, neboť nemůžeme nikoho donutit, aby kredit akceptoval. Kredit nemá žádnou vnitřní hodnotu – je bezcenný – slouží pouze k popisu toho, zda komunitě dlužím, nebo komunita dluží mně.

Pozn. 2: Není ani možné, aby zadlužení nerostlo exponenciálně, když si uvědomíme, že každý další úvěr (tedy emise peněz) je zatížen dalším úrokem.

Chování členů systému

Systém národní měnyLETS jako systém doplňkové měny
Protože měna je uměle udržována jako nedostatková, téměř jediný model chování lidí je konkurence resp. boj.Protože je doplňkové měny dostatek (každý si vytvoří kolik potřebuje), je převládajícím modelem spolupráce a sdílení.
Snaha o maximalizaci profitu tj. koupit co nejlevněji a prodat co nejdráž.Snaha oceňovat přiměřeně našim očekáváním tj. nemá smysl službu naceňovat o moc jinak, než za kolik jsme srovnatelnou službu akceptovali od někoho jiného.
Snaha vydělávat a hromadit měnu.Snaha sdílet přebytky a dovednosti.

V tržním prostředí s národní měnou se snažíme maximalizovat profit, protože věříme, že korunu má smysl hromadit, šetřit na horší časy. Vycházíme totiž z premisy relativní neměnnosti její hodnoty v čase (v mezích nějaké „rozumné“ míry inflace).

V LETS nemá smysl měnu škudlit z jednoho prostého důvodu – nemůžeme nikoho donutit, aby námi nahromaděný kopec měny akceptoval. Nemá tudíž ani smysl „prodávat draze“, když měna nemá žádnou hodnotu.

Odpovědnost za závazky (Anonymita vs. Komunita)

Systém národní měnyLETS jako systém doplňkové měny
Anonymita: nemusíte znát vlastníka supermarketu, abyste si spokojeně odvezli nákup.Založeno na komunitě důvěřujících si lidí, kteří mají co ostatním nabídnout, svoje produkty oceňují „přiměřeně“.
Stačí věřit státu, že pomocí soudu a exekuce z věřitele peníze dostane.Závazek komunitě není právně vymahatelný, ale existují kontrolní mechanismy na sociální bázi.