Proč LETS?

Proč LETS?

„Peněžní systém předurčuje chování lidí.”

Pokud tomu nevěříte, zkuste si odpovědět na otázku, kolikrát v životě jste zažili nepříjemné tahanice o peníze mezi svými nejbližšími (rodina, přátelé). Čím to je, že se lidé k sobě chovají slušně, dokud nedojde na otázku peněz? Proč ve světě obchodu platí, že jen ten, kdo má nejostřejší lokty, vyhrává zakázky, a vedlejší (často negativní) efekty jeho chování považujeme za samozřejmé?

Odpovědí je, že z velké části za to může nastavení našeho peněžního systému, jehož vliv na naše chování si většinou ani neuvědomujeme.

Na jakých základech je náš převládající (monopolní) systém tedy vystavěn?

  1. národní měnu je každý ze zákona nucen akceptovat a platit v ní daně,
  2. peníze jsou dnes tvořeny bez jakékoliv reference na komoditu či jinou reálnou hodnotu,
  3. většina peněz vzniká tak, že si někdo zažádá o úvěr, a splní-li podmínky, jsou mu „jen tak” připsány na účet,
  4. s každým úvěrem samozřejmě souvisí i úrok, který se zavazujeme splatit spolu s jistinou.

Dá-li nám banka milion hypotéku, souhlasíme dobrovolně s tím, že za 20let vrátíme bance o 700 tis. navíc. Problém je, že těchto 700 tisíc pro nás nebylo a nikdy nebude vytvořeno a my o tyto prostředky tudíž musíme soutěžit s ostatními účastníky trhu. Pokud by nerostla populace, produkce, ani peněžní zásoba, bylo by jasně vidět, že vždy někdo musí zkrachovat, aby ostatní dostáli závazku a splatili bance půjčky i s úroky. V praxi je situace o hodně nepřehlednější, čímž je účinně maskován fakt, že naše peníze jsou „nedostatkovou komoditou”, o kterou je nutné bojovat.

V každém čase je totiž objem úvěrů větší, než peněžní zásoba sloužící k jeho krytí. Je-li něčeho nedostatek (v tomto případě uměle udržován), vede to vždy k boji. S někým, s kým bojujeme, těžko můžeme mít harmonický vztah. Konkurence je upřednostňována před kooperací a to i v případě, že kooperace je ekonomicky výhodnější. V našich hlavách je zakódováno, že nebudeme-li o to sousto bojovat, schlamstne ho někdo jiný a my umřeme hlady.

Dalšími vlastnostmi převládajícího peněžního systému je, že automaticky podněcuje neustálý růst produkce i populace (bez nich by totiž nefungoval).

Na obranu stávajícího systému je nutné říct, že bez něj (přesněji řečeno bez úroků) by nebylo možné financovat mnoho dobrého, co na tomto světě vzniklo, a že není nutné ani možné tento systém zcela odstranit a nahradit novým (i když by to možná bylo to nejprospěšnější, co by lidstvo mohlo udělat). Stačí postupně měnit nastavení nás samotných tím, že se naučíme fungovat v doplňkovém systému měny a pochopíme jeho benefity.